gen. Choi Hong Hi

Powstanie, rozwój i współczesne oblicze Taekwon-do związane jest nierozerwalnie z życiem i działalnością wybitnej osoby XX wieku Choi Hong Hi. twórcy Taekwon-do:

 • 09.11.1918 w Ha Dae, Korea urodził się Choi Hong Hi, będac wątły i chorowity otaczany był szczególną troska przez najbliższych
 • 1930r. - Za udział w wystąpieniach antyjapońskich dwunastoletni Choi zostaje wyrzucony ze szkoły (od 17.09.1905r. Korea znajdowała się pod protektoratem Japonii, zaś od 22.08.1910r. pod okupacją). Do tego też roku Choi kontynuuje dalszą edukację u prywatnego nauczyciela kaligrafii Han Il Dong, będącego także ekspertem Taek Kyon, narodowej sztuki walki Korei, której uprawianie w jakiejkolwiek formie zostało zakazane przez okupantów
 • 1937r. - Choi wyjeżdża na studia do Japonii, w ukryciu ćwicząc Taek Kyon zaś oficjalnie Karate
 • 07.12.1941r.- Japonia rozpoczyna swój udział w II wojnie światowej, co wiąże się z powszechną mobilizacją do wojska młodych ludzi - także studenta Choia. Po przeszkoleniu, już jako porucznik zostaje wysłany na placówkę Pyongyang w Korei. Za organizacją ruchu niepodległościowego Choi zostaje skazany na 7 lat więzienia. Tam dla podtrzymania wysokiej sprawności fizycznej ćwiczy samotnie w celi. Po pewnym czasie wspólnie ćwiczą więniowie i strażnicy zamieniając dziedziniec więzienia w miejsce treningu. W tym okresie rodzą się podwaliny nowej sztuki walki, której w pryszłości zostanie nadana nazwa Taekwon-do.
 • sierpień 1945r. - Oswobodzony z więzienia Choi zostaje oficerem formującej się armii koreańskiej, w której robi błyskotliwą karierę wojskową.
 • 1948r. - Choi w stopniu pułkownika zostaje głównym instruktorem samoobrony w Amerykańskiej Szkole Żandarmerii, a następnie wyjeżdża do USA na studia wojskowe do West Point
 • 1954r. - Choi wspólnie ze swoim współpracownikiem Nam Tae Hi systematyzuje techniki, metody nauczania i założenia moralno - filozoficzne swojej sztuki w szkole walki Oh Do Kwan.
 • 1955r. - Po raz pierwszy oficjalnie zostaje użyta nazwa Taekwon-do i rozpoczyna się promocja tej sztuki walki w Korei i na świecie. - 1959r. - Choi Hong Hi zostaje prezesem Koreańskiego Związku Taekwon-do i zastępcą dowódcy II Armii Tae Gu. Wraz z najlepszymi uczniami daje szereg pokazów w krajach Azji zadziwiając wszystkich wszechstronnością i skutecznością technik Taekwon-do - 1963r. - Taekwon-do zostaje zaprezentowane na pokazie w siedzibie ONZ zdobywając powszechny aplauz i uznanie.
 • 22.03.1966r. - Powstaje Międzynarodowa Federacja Taekwon-do (ITF) z siedzibą w Seulu.
 • 1967-72r. - Okres nieustannych podrży Choia i drużyny pokazowej propagującej Taekwon-do na całym świecie. Zostają opracowane szczegóowe regulaminy rywalizacji sportowej i rozgrywane pierwsze zawody.
 • do 2002r. - Międzynarodowe podróż oraz seminaria szkoleniowe prowadzone przez Choi Hong Hi
 • 15 czerwiec 2002r. - śmierć gen. Choi Hong Hi
 • Od 1993 roku twórca Taekwon-do systematycznie odwiedzał Polskę przekazując coraz to nowe tajniki opracowanej przez siebie sztuki. Obecnie Polacy należą do najlepiej wyszkolonych zawodników na świecie co jest także zasługą przebywających od 1982 roku w Polsce najlepszych instruktorów z Korei.