Formuły filozofii gen.Choi Hong Hi:

  • Idź nawet tam, gdzie może być cięko i rób rzeczy które warte są wykonania nawet jeśli są trudne.
  • Bądź łagodny wobec słabego a twardy wobec silnego.
  • Bądź zadowolony z swojego majątku i pozycji jaką posiadasz lecz nigdy ze swoich umiejętności.
  • Zawsze kończ co zacząłeś niezależnie czy to rzecz duża czy mała.
  • Bądź chętnie nauczycielem dla wszystkich, niezależnie od religii, rasy czy ideologii.
  • Nigdy nie dąż do szlachetnego celu nieszlachetnymi środkami.
  • Ucz postaw i umiejętności bardziej czynem niż słowem.
  • Zawsze bądź sobą, nawet jeżli okoliczności się zmieniają.
  • Bądź wiecznym nauczycielem, który naucza ciałem, gdy jest młody, słowami, gdy jest stary a poprzez nakazy moralne nawet po śmierci.