Przeciętny człowiek może wykorzystać 10-20% swoich możliwości. Osiągając perfekcję w Taekwon-do można wykorzystać 100% swego potencjału.

  • Bangdong Ryok - Siła reakcji

Według III zasady dynamiki Newtona, działaniu każdej siły towarzyszy przeciwdziałanie siły jednakowej, lecz przeciwnie skierowanej. W Taekwon-do siła reakcji zostaje wykorzystana wtedy gdy podczas uderzenia drugą ręka pracuje w przeciwnym kierunku (w chwili uderzenia czy bloku obie ręce pracują z taką samą siłą w przeciwnych kierunkach).

  • Jip Joong - Koncentracja

Polega ona na skoncentrowaniu siły na jak najmniejszej powierzchni ataku lub bloku. Im mniejsza powierzchnia tym skuteczniejsza technika. Koncentracja powinna być momentalna czyli jak największa siła w jak najkrutszym czasie. Oprócz fizycznej koncentracji działania mięni ciała, obejmuje koncentrację umysłu, odpowiednie nastawienie, mobilizację.

  • Kyun Hyung - Równowaga

Warunkiem osiągnięcia maksymalnej skuteczności technik jest równowaga. Jest rzeczą niemożliwa wykonanie serii kopnięć jedno po drugim z użyciem maksymalnej siły i szybkości bez zachowania równowagi. Wyróniamy równowagę statyczną podczas pozostania w miejscu oraz dynamiczną podczas przemieszczeń, zwrotów, wyskoków. Są one ściśle ze sobą połączone ponieważ osiągnięcie maksymalnej siły można uzyskać jedynie poprzez utrzymywanie równowagi statycznej poprzez dynamiczną.

  • Ho Hup - Kontrola oddechu

Szybki oraz mocny wydech powoduje napięcie mięni, zwiększa szybkość i siłę ruchu, z którym jest skoordynowany. Energiczny wydech w momencie otrzymania uderzenia napina mięśnie osłaniając narządy wewnętrzne może zapobiec utracie przytomności i złagodzić ból.

  • Sok-Do - Szybkość, refleks

Zdolność do wykonywania określonych czynności w jak najmniejszych jednostkach czasu. Szybkość jest najistotniejszym czynnikiem wpływającym na osiągnięcie maksymalnej siły. Wpływ szybkości na siłę: Siła (energia kinetyczna) techniki zależy od użytej w niej masy czści ciała oraz kwadratu jej prędkości.

E=0,5mv^2

Zwiększanie siły w tym przypadku możliwe jest na dwa sposoby:

  1. poprzez zwiększanie działającej masy, z zachowaniem szybkości
  2. poprzez zwiększanie szybkości z zachowaniem masy

Drugi z wymienionych sposobów jest skuteczniejszy, ponieważ np., zwiększając masę trzykrotnie, siła wzrasta trzykrotnie (sposób pierwszy), natomiast zwiększając szybkość trzykrotnie, siła zwiększa się dziewięć razy (sposób drugi).

  • Zilyang - Masa

Według II zasady dynamiki Newtona (F=ma) czynnikami energii kinetycznej są masa i szybkość. Skuteczność wykonywanych technik zależy od umiejętnego wykorzystania zarówno siłę aktywnych (działania mięśni) oraz pasywnych (siły ciękości, siły bezwładności oraz reakcji podłoża). W Taekwon-do zwiększenie siły wykorzystując masę udziela się poprzez wykonanie "fali" oraz ruchu rotacyjnego bioder.